Мед

Пчелни продукти - МЕД, ПРОПОЛИС, ПРАШЕЦ

и други полезни продукти
Хранителни и лечебни качества


Наши продукти

Пчелният мед се добива от т.нар. „медоносна” пчела, която е ципокрило насекомо. Най-важните, що се отнася до добива на мед, видове пчели са „голямата индийска”, „малка индийска”, „източно индийска” или още известна и като „средна”, както и обикновената медоносна пчела. Те са известни, не само със своето значение за производството на меда, но по-скоро със свойството да произвеждат повече от пчелния продукт, отколкото имат нужда пчелните семейства. По този начин те се превръщат във важен и основен елемент, що се отнася до добива на мед, който стига и до крайните потребители – хората.

В по-голямата си част медът е сладък, доста гъст, характеризиращ се с различни свойства, що се отнася до неговото втвърдяване. Съхранението на меда, рано или късно, води до неговата т.нар. „ кристализация”, което го отделя и от някои изкуствени продукти, които го имитират. Начинът за втвърдяването на меда - как и по какъв начин той кристализира, го разделя на няколко основни видове. Една част от пчелни продукти кристализират по-бавно, а други – сравнително по-бързо. Кристализацията на меда се дели на три основни категории – дребнозърнесто, средно зърнесто и едрозърнесто.

Медът и пчелните продукти може да се добиват от мана, нектар или някои други захаросъдържащи сокове. Що се отнася до продукта, който се получава от тези естествени източници, то не може да има друго название, освен „мед”. Названието мед въплъщава в себе си, не само производството на крайния пчелен продукт, но и неговия произход, свойства, качества, състав и съхранение. Освен търговски продукт, медът е и начин за естествено производство на определени пчелни суровини, които не могат да бъдат сравнявани с някои продукти, които се получават, след храненето на пчелите със сироп или други вещества, съдържащи захар. Така получените изкуствени продукти се наричат, обикновено, „захарен мед”. Това го отличава от истинския мед, като разликата е в микроелементите и ензимите, които иначе са характерни за естествените пчелни продукти.

Освен това, пчелни продукти, които съдържат повече от 22% процента вода и 5% захар, също не могат да бъдат причислявани към истински натуралния мед. С развитието на „модерните технологии, все повече се използват заместители на меда, които са получени по изкуствен начин. За сметка на това, обаче, любителите на меда и здравословната храна могат да се наслаждават на по-висококачествен мед, вследствие на получените в модернизирани кошери пчелни продукти. От доста време се работи върху усъвършенстването на условията, нужни за получаването на повече и по-добра пчелна продукция. Така се създадоха нови видове кошери - разборни и корпусни. Така, всички ние имаме удоволствието да консумираме по-качествен натурален мед, който е и в по-големи количества, отколкото това беше възможно преди години.

Нашата страна се характеризира с умерения си климат, а това означава, че пчелните продукти, които се получават на територията на България, съдържат в по-голямата си част нектарен мед. Това е един от видовете мед, като другият основен вид е манов мед. Според сезона, в който се извлича пчелният продукт, той се дели на три основни видове – пролетен, летен и есенен. Що се отнася до цвета на самия краен продукт, той се дели на 5 основни вида – водно бистър, лимоненожълт, червено кафяв, тъмнокафяв и светложълт. А според начина, по който се извлича от питите на пчелните кошери, медът се разделя на 4 вида – пресован, топен, рамков и центрофужен.

Нашият мед

Мед 1

картинка

Мед 2

картинка

Допълнително